Tevékenység

Az Egyesület tevékenységi köre

a/ Egészségügyi és szociális igények felmérése, összehangolása a felhasználók és a szolgáltatók között.

b/ Civil szervezetek, önsegítő, laikus és karitatív szervezetek, önkéntesek munkájának szervezése, képzésük biztosítása, koordinálása a lakosság ellátására.

c/ Támogatók körének felkutatása itthon és külföldön, pályázati lehetőségek kihasználása a célok elérése érdekében.

 

d/ A lakossági erőforrások aktivizálása új módszerek kidolgozásával, supervíziós központ létrehozásával

e/ Az egészségügyi ellátás területén szervezett szakápolói szolgálat létrehozása és működtetése

f/ Ápolási Intézet, Hospice otthon létrehozása és működtetése.

g/ Az egészségügyi és szociális ellátást segítő, munkahelyteremtő vállalkozás modell értékű kidolgozása és működtetése

h/ Képezhető munkanélküliek, marginalizálódott rétegek, képzésbe bevonható támogatásra szoruló nők, Gyesről visszatérők felkutatása, képzésük, - „Life long learning”, - illetve szükséglet szerinti biztosítása, kamarai és érdekképviselet, közvetítés, munkahelyteremtés, önsegítő és szupervíziós foglalkozások szervezése, Bálint csoport foglalkozások szervezése, foglalkoztatás, beteg – és ellátott jogi tevékenység.

i/ Adományok gyűjtése, elosztásának koordinálása a felkutatott NGO partnereink bevonásával.

j/ A hátrányos helyzetű, támogatásra szoruló lakosság, nők, fiatalok, illetve finanszírozási nehézségekkel küzdő intézmények. (Pl.: állami, önkormányzati és karitatív idősek otthona, szociális otthonok) helyzetének javítása az adományok felhasználásával.

k/ Szociális és családsegítő ellátási formák szervezése és működtetése (Pl.: házi szociális gondozás, étkeztetés nappali felügyelet, átmeneti szociális ellátás, étkeztetés).

l/ Az egészségi állapot javítását és az ápolást segítő eszközök kölcsönzése, az adományozók és rászorultak partnerkapcsolatának menedzselése.

m/ Egészségügyi és szociális információs központ létrehozása és működtetése.

n/ Ápolási segély és jelzőszolgálat non-stop működtetése.